Wiatr pozytywnych zmian

Sektor nieruchomości jest w fazie ekspansji, zawody pośrednika i zarządcy, choć z rządowymi przeszkodami, to nieustannie się profesjonalizują, a współpraca międzynarodowa staje się dziś ważniejsza niż kiedykolwiek – to tylko część wniosków z tegorocznego XXI Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, który właśnie się zakończył. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

Tegoroczny Kongres PFRN, będący jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w branży, odbył się w Wieliczce i zgromadził niemal 200 osób, w tym gości specjalnych z Polski i z zagranicy. Członkowie regionalnych stowarzyszeń nieruchomości i zarządczych oraz PFRN dyskutowali o kondycji sektora, najbardziej palących wyzwaniach, poruszali aspekty prawne i praktyczne, usprawniające codzienną pracę.

– Dziś po kilku latach funkcjonowania deregulacji, zarówno ustawodawcy, jak i klienci zrozumieli, że zawody pośrednika i zarządcy nieruchomości są tak ważnymi profesjami, iż nie można ich wystawić wyłącznie na działanie niewidzialnej ręki rynku. Procedowana właśnie nowelizacja w ustawie o gospodarce nieruchomościami czy zdefiniowanie pośrednika i zarządcy to zmiany w dobrym kierunku. Każą one myśleć, że dla nieruchomości znów wieje wiatr pozytywnych zmian – powiedział Andrzej Piórecki, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Rynek w fazie ekspansji

W podobnym tonie wypowiadał się dr Krzysztof Jakóbik z Narodowego Banku Polskiego, który przedstawił kluczowe wnioski z raportu NBP „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2017 r.” Stwierdził, że rynek pierwotny mieszkań w 6 największych miastach Polski wszedł w fazę ekspansji. W I kwartale 2017 r. po raz kolejny wzrosła liczba pozwoleń na budowę nowych mieszkań. Także wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła w pierwszych 3 miesiącach roku o 12,3 proc. względem tego samego okresu 2016 r. Ceny mieszkań są stabilne – te transakcyjne w III kwartale 2016 r. wyniosły średnio: 7300 zł (Warszawa), 6000 zł (Kraków) i 5000 zł (Gdynia). Choć obecnie sektor nieruchomości systematycznie się rozwija, to warto pamiętać o ewentualnych przyszłych zagrożeniach. W perspektywie długookresowej niepewność kreują przede wszystkim: stopy procentowe, sytuacja na rynku pracy, starzenie się społeczeństwa i zahamowanie migracji ze wsi do miast.

Silniejsi razem

Wyzwań etycznych w pracy agentów pośrednictwa dotyczyło wystąpienie Catherine Terpstra, prezes zarządu Mainstreet Organization of Realtors (MORe), czwartego co do wielkości amerykańskiego stowarzyszenia pośredników i zarządców z ponad 90-letnią tradycją, zrzeszającego ponad 15 tys. członków. Zwróciła uwagę na znaczenie najwyższych zawodowych standardów.

– W USA pracuje ponad 1,2 mln pośredników i istnieje wyraźny podział na tych, którzy podpisują kodeks etyki MORe i stosują go dla ochrony klientów i na tych, którzy działają poza strefą ochrony. Nasz Wydział ds. Etyki zawodowej odbiera 6 tys. telefonów rocznie, pomagając naszym członkom również w sprawach związanych z etykę i rozwiązywaniem sporów. W USA przywiązuje się ogromną wagę do przejrzystości rynku, np. brak umieszczenia w ogłoszeniu prasowym danych personalnych pośrednika wraz z numerem licencji jest wykroczeniem ściganym przez wymiar sprawiedliwości – tłumaczyła Catherine Terpstra.

Gijs de Jager , członek zarządu Europejskiej Rady Nieruchomości CEPI w Brukseli, dodał, jak ważne jest wspólne działanie profesjonalistów nieruchomości na poziomie europejskim. Daje dostęp do aktualnej wiedzy, rozwija działania edukacyjne, a także pozwala kształtować regulacje prawne i dbać o etykę.

– Regularnie współpracujemy z przedstawicielami zarówno Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego. Aktualnie pracujemy m.in. nad Europejską Kartą Profesjonalisty, zagadnieniami efektywności energetycznej czy ciągłego zwiększania standardów profesjonalizmu i podnoszenia  kwalifikacji, a także nad regulacjami przeciwko praniu brudnych pieniędzy – mówił Gijs de Jager z CEPI.

Jak zwiększyć perspektywy w zawodzie?

Tradycyjnie już duża część Kongresu PFRN była poświęcona perspektywom i możliwościom rozwoju oferty pośrednika nieruchomości. Ewa Kabat z Orange Nieruchomości zachęcała pośredników do rozszerzenia portfela o sprzedaż 800 nieruchomości, których Orange jest właścicielem. Dla agentów chętnych do współpracy Orange przygotowała dedykowany zespół i m.in. wsparcie marketingowe. Z kolei Agnieszka Jaworska z POC Partners Polska przedstawiła ofertę luksusowych nadmorskich apartamentów w kurorcie nad Bałtykiem – Baltica Royale Darłowo. Marcin Golonka z firmy Remar zaprezentował nowe podejście do inwestycji budowlanych. Przekazał zalety płynące z rozwiązania, w którym sprzedający nieruchomość gruntową staje się jej współinwestorem. Joanna Kochanowska z Platformy Mieszkaniowej zachęcała agentów nieruchomości do współpracy z deweloperami. Przekonywała, że warto rozszerzyć katalog ofert o rynek pierwotny z co najmniej kilku względów: szeroki wachlarz lokali dla klienta w jednym miejscu, mniejsze ryzyko utraty klienta, bo nie musi on płacić prowizji oraz perspektywy rozwoju tego sektora – w ubiegłym roku w Polsce wzrósł popyt na nieruchomości o 126 proc., podczas gdy np. w Niemczech spadł o 46 proc.

Prawne aspekty rynku

Ogromnym zainteresowaniem słuchaczy cieszyła się sekcja prawna XXI Kongresu PFRN. Krzysztof Karczewski z Saga Brokers zapoznał audytorium z tematem pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w kontekście obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika. To dla wszystkich nowe zagadnienie, bo ustawa na ten temat weszła w życie dopiero 10 stycznia 2017 r. Przybliżył zalety i wyzwania związane z procesem koncyliacji, a także obowiązki dla pośredników. Stwierdził, że korzystając z tej metody najlepiej jest to robić zawsze przy współpracy ze swoim ubezpieczycielem. Pomoże to uniknąć choćby takich niebezpieczeństw jak zarzut rażącego niedbalstwa czy wręcz przyczynienie się do szkody. Doradca podatkowy Stella Brzeszczyńska przedstawiła prezentację „Lokal w prawie podatkowym – definicja pełna pułapek”. Podjęła tematy podatku od nieruchomości w kontekstach m.in.: nieruchomości wspólnej, amortyzacji lokali, gruntu jako składnika lokalu, mieszkania spółdzielczego, amortyzacji czy ulepszenia towarów handlowych.

Umiejętności nie tylko twarde

Podczas największego wydarzenia w branży nieruchomości nie mogło zabraknąć praktycznych wskazówek pomocnych w wykonywaniu zawodu. Łukasz Domański, z serwisu Otodom zapoznał słuchaczy z czynnikami zwiększającymi skuteczność działań na serwisach ogłoszeń nieruchomości. Klienci oglądają ogłoszenie średnio 76 sekund, większość z nich robi to w każdej porze dnia, jednak nieznacznie więcej – po pracy.

– Aby utrzymać uwagę słuchacza, należy go zaskoczyć. Dobry tekst i zdjęcia to podstawa. Nadchodzi jednak era filmów video, które, jak wskazują statystyki, aż 4-krotnie zwiększają oglądalność ogłoszenia. Post video na Facebooku mają o 135 proc. większy zasięg organiczny niż te z fotografiami – powiedział Łukasz Domański.

Dr Aleksander Binsztok z firmy Binsztok i Partnerzy przekonywał, że w zawodzie pośrednika i zarządcy nieruchomości równie ważne są umiejętności miękkie. Przedstawił prezentację „Moc jest w Tobie – 4 filary osobistej skuteczności w biznesie”. Chodzi o ciągłą zmianę, samodoskonalenie, samooorganizację i autokreację. Przypomniał, że w perspektywie 2014-2020 Unia Europejska dofinansowuje szkolenia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw nawet na poziomie 80 proc.

PFRN nagradza…

Podczas XXI Kongresu PFRN zostały wręczone ponadto nagrody PFRN, w tym złote odznaki i wyróżnienia. Tradycyjnie również Kapituła im. Jerzego Kląskały przy współpracy z Centrum AMRON przyznała nagrody za najlepszą pracę magisterską.

Zacni partnerzy

Patronat honorowy nad tegorocznym Kongresem objęli: Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik i Burmistrz Miasta Wieliczka Artur Kozioł. Partnerami wydarzenia byli: CEPI – Europejska Rada Profesjonalistów Rynku Nieruchomości, czyli międzynarodowa organizacja zrzeszająca ponad 30 narodowych stowarzyszeń zawodowych, a także  amerykańskie organizacje skupiające osoby zaangażowane w obrót nieruchomościami: Mainstreat Organization of Realtors (MORe) oraz National Association of Realtors. Gazeta Mieszkaniowa była tradycyjnie patronem medialnym Kongresu. 

Więcej informacji o Kongresie znajduje się na stronie PFRN.

Gallery with ID 3 doesn't exist.