Wspólnota kupuje działkę [PORADY]

Wspólnota mieszkaniowa planuje kupić od gminy kawałek gruntu do swojej nieruchomości wytyczonej po obrysie budynku. Jak trzeba przeprowadzić ten proces we wspólnocie? Czy można wydać na ten cel środki przeznaczone na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz środki z funduszu remontowego czy też trzeba zrobić na ten cel dodatkową zbiórkę pieniędzy wśród członków wspólnoty?

lubinskiNa pytania Czytelników odpowiada Mariusz Łubiński, licencjonowany zarządca nieruchomości, prezes firmy ADMUS.

Zakup gruntów przyległych jest jak najbardziej możliwy, a dodatkowa zbiórka pieniędzy wśród mieszkańców nie będzie konieczna.

Uzasadnienie: Ustawa o własności lokali przewiduje sytuację, w której konieczne jest nabycie sąsiedniego gruntu, by nieruchomość wspólna spełniała wymogi przewidziane dla działki budowlanej. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 32a, zarząd lub zarządca muszą przedstawić właścicielom lokali projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych. Wspólnota w tej sytuacji udziela zarządowi lub zarządcy pełnomocnictwa do wykonania odpowiednich czynności zmierzających do nabycia przyległej działki na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Zakup działki wspólnota może sfinansować ze środków, które zostały przeznaczone na koszty zarządu nieruchomością wspólną.


ZASTRZEŻENIE: Publikowane przez nas opinie mają charakter poglądowy, ponieważ zostały sporządzone wyłącznie na podstawie pobieżnych opisów nadesłanych przez Czytelników, bez analizy dokumentów źródłowych. Osoba zainteresowana poradą prawną powinna zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego. Wydawca oraz autorzy opinii nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść zarówno wobec Czytelników, jak i osób trzecich.