Marża różnie kalkulowana

Z najnowszego raportu NBP wynika, że najniższe marże stosują deweloperzy w Poznaniu i Krakowie – w granicach 1- 1,3 tys. zł/ mkw., natomiast w przypadku Wrocławia i Gdańska stawki te są zbliżone do stołecznych, czyli mieszczą się w przedziale 1,5-1,8 tys. zł. Przed rokiem 2008 zyski w branży deweloperskiej były wyraźnie większe, czasem przekraczały nawet 2 tys. złotych. NBP wyliczył, że średni koszt budowy metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania w Krakowie wynosi nieco ponad 4 tys. zł. dla przeciętnego budynku wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego, z podziemnym garażem.

– Deweloper, jak każdy przedsiębiorca, sam ustala marżę dla sprzedawanego produktu, jednak jej wielkość nie jest wymysłem – zapewnia Marek Szmolke, prezes Grupy Deweloperskiej Start. – Trzeba przeanalizować szereg elementów, aby właściwie wyliczyć końcowy koszt mieszkania.

Rozpiętość marż, jakie stosują deweloperzy mieszkaniowi, jest zaskakująco duża. W przypadku pojedynczych mieszkań mogą one oscylować pomiędzy -3 a +30 proc. ceny 1 mkw., na co wpływ ma m.in. cena zakupionego gruntu, koszt budowy czy aktualny popyt. Warto wiedzieć, że zdarza się (choć niezwykle rzadko), że deweloperzy realizują całe projekty bez marży, głównym celem jest wówczas spieniężenie gruntu i odzyskanie zainwestowanych wcześniej środków.