Inne rozliczenie wywozu śmieci [PORADY]

kopertaNa stałe mieszkam za granicą, moje mieszkanie w Polsce stoi puste. Rozumiem, że także w tym przypadku muszę płacić zaliczkę na utrzymanie części wspólnych i regularnie ją wnoszę. Ale czy faktycznie muszę płacić także za wywóz śmieci, których nie wytwarzam? Przecież nie płacę za zużycie wody ani prądu, bo z nich nie korzystam. Czy jest inna możliwość rozliczenia wywozu odpadów komunalnych z mojego mieszkania?

lubinskiNa pytania Czytelników odpowiada Mariusz Łubiński, licencjonowany zarządca nieruchomości, prezes firmy ADMUS:

Opłaty za wywóz śmieci ponoszą ci, którzy je wytwarzają, zatem ustawa nakłada obowiązek wnoszenia opłat za wywóz odpadów na osoby, które faktycznie zamieszkują lokal, a nie np. są jedynie w nim zameldowane.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej wywozu śmieci należy do właściciela nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych deklarację w imieniu mieszkańców składa do urzędu zarząd wspólnoty lub powołany przez wspólnotę zarządca. Robi to na podstawie deklaracji wypełnionych przez właścicieli, które zawierają m. in. informacje o liczbie mieszkańców w danym lokalu. Opłaty z tytułu wywozu ponoszą wszyscy wytwarzający śmieci, jeśli więc właściciel przebywa zagranicą, a mieszkanie stoi puste, najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z zarządem wspólnoty lub zarządcą i zgłoszenie takiej sytuacji. Wedy właściciel nieruchomości składa zarządcy lub zarządowi wspólnoty dodatkowe oświadczenie informujące o tym, że lokal jest niezamieszkały. Trzeba się natomiast liczyć z tym, że urząd gminy będzie chciał sprawdzić zgodność z prawdą tego oświadczenia.


 

ZASTRZEŻENIE: Publikowane przez nas opinie mają charakter poglądowy, ponieważ zostały sporządzone wyłącznie na podstawie pobieżnych opisów nadesłanych przez Czytelników, bez analizy dokumentów źródłowych. Osoba zainteresowana poradą prawną powinna zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego. Wydawca oraz autorzy opinii nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść zarówno wobec Czytelników, jak i osób trzecich.